Urząd Skarbowy w Jaworze


Jesteś 378880 gościem od 09.03.2006
Poniedziałek, 08.02.2016

        Adres urzędu:      59-400 Jawor        ul. Gagarina 5        

 

 

Nowe strony BIP izb i urzędów skarbowych !

 

NOWA STRONA INTERNETOWA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZE

www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-jaworze

 

 

 Ministerstwo Finansów wraz z izbami skarbowymi uruchomiło nowe podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) izb i urzędów skarbowych. 416 nowych stron internetowych - 16 izb skarbowych, 380 urzędów skarbowych, 20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.Już można korzystać z nowych stron internetowych izb i urzędów skarbowych.

Przygotowane strony mają nową szatę graficzną i ujednoliconą w skali całego kraju strukturę. Strony BIP poszczególnych izb skarbowych zawierają informacje dotyczące izby i podległych jej urzędów skarbowych. Zawierają informacje na temat organizacji i działalności Administracji Podatkowej, informacje ogólne oraz wymagane przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej dotyczące danej jednostki.

Wdrożenie nowych stron BIP ma na celu łatwiejsze dotarcie do informacji na stronach izb i urzędów skarbowych. Aby to osiągnąć ujednoliciliśmy struktury i wygląd stron izb i urzędów skarbowych. Wygląd stron jest zgodny z identyfikacją wizualną resortu finansów. Strony jednostek Administracji Podatkowej są zintegrowane, dzięki czemu funkcjonują tożsame rozwiązania organizacyjne i techniczne, dotyczące redagowania i administrowania stronami. Zakres nadzoru i koordynacji zawartości stron urzędów przez izby jest taki sam we wszystkich województwach.

Główne elementy menu strony BIP to:

- wiadomości i aktualności,
- organizacja i działalność,
- sposób załatwiania spraw,
- informacje podatkowe,
- ogłoszenia (zamówienia publiczne, oferty pracy, zbędne i zużyte środki trwałe, szkolenia dla podatników),
- informacje kontaktowe,
- odnośniki do stron BIP podległych urzędów skarbowych izbie. 

Dla zachowania spójności informacji, wybrane zakładki stron izb i urzędów skarbowych prowadzą do informacji na stronach Ministerstwa Finansów. Rozwiązanie pozwala na integrację treści na stronach Ministerstwa i jednostek podległych. Strony posiadają własne adresy o zestandaryzowanej nazwie - nazwa miasta połączona z domeną apodatkowa.gov.pl. 

Adres nowej strony BIP Izby Skarbowej we Wrocławiu (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

Mamy nadzieję, że nowe strony spełnią Państwa oczekiwania i staną się chętnie wykorzystywanym narzędziem nowoczesnej administracji przyjaznej klientom i obywatelom. Jednocześnie pragniemy poinformować, że prace nad stronami trwają, są one ciągle udoskonalane.

 Data aktualizacji: 30.09.2015